ενθουσιασμός πελατών

Ενθουσιασμός των πελατών από υπηρεσίες*

Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας των επιχειρηματικών μοντέλων του ηλεκτρονικού εμπορίου: 1. Υπερισχύουσα ποικιλία προϊόντων 2. Υπερισχύουσα βιωματική εμπειρία για τους πελάτες 3. Υπερισχύουσα διαχείριση πελατειακών σχέσεων Η υπερισχύουσα βιωματική εμπειρία των πελατών και η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων… Read More ›