εξατομικευμενα μπλουζακια

Teespring: Παραγωγή χρηματοδοτούμενων T-Shirts κατ’ απαίτηση

Στο παρελθόν, είχα αναφερθεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επιχειρηματικά μοντέλα του Ηλεκτρονικού εμπορίου, σε αυτό του On-Demand Commerce, δηλ. στην παραγωγή κατ’ απαίτηση των μελών (Crowd). Ειδικότερα σας είχα παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές τους σε διαφόρους κλάδους της… Read More ›