επιστροφες προϊόντων

Παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό επιστροφών

Οι επιστροφές είναι ένα αναγκαίο κακό τόσο για τους εμπόρους όσο και για τους πελάτες. Ωστόσο, αυτές ανήκουν στην καθημερινότητα του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Άλλωστε,  δεν μπορούν να αποφευχθούν πλήρως, εφόσον είναι καταχωρημένο δικαίωμα των καταναλωτών η υπαναχώρηση αναιτιολογήτως από τη… Read More ›