τεχνολογικές ανατροπές

Καινοτομία: Ένας νέος τρόπος χαρτογράφησης των τεχνολογικών ανατροπών

Είναι γνωστό ότι κάθε καινοτομία έχει δύο προκλήσεις. Από τη μία θα πρέπει να επιτευχθεί, ενώ από την άλλη θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το καταναλωτικό κοινό. Άλλωστε, η «τεχνολογική ανατροπή» είναι μια ανατρεπτική καινοτομία (Radikal Innovation) η οποία… Read More ›