Public: Η εικονική ανάπτυξη και η ωμή πραγματικότητα

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Public για τη χρήση του 2021, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 436,7 εκατ. ευρώ έναντι των 296,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 47,31%. Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση (αρχείο PDF), ως απόρροια της νομικής ολοκλήρωσης της συγχώνευσης της Media Markt Ελλάς ΑΕ τον Ιούλιο του 2020, στα ενοποιημένα και εταιρικά ποσά του έτους 2021 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της Media Markt Ελλάς ΑΕ για ολόκληρη τη χρήση, ενώ για τη χρήση του έτους 2020 περιλαμβάνονται για την περίοδο από 01/08/2020 μέχρι την 31/12/2020 και, επομένως, δεν είναι συγκρίσιμα.

Public Group Annual Revenue 2014-2021

Αν, βέβαια, συγκρίνουμε τις ενοποιημένες δωδεκάμηνες πωλήσεις της Public και της MediaMarkt για τη χρήση του 2021 με αυτές της χρήσης του 2019, δηλαδή προ-κορωνοϊού και πριν από τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, επιβεβαιώνεται η ωμή πραγματικότητα. Δηλαδή, οι πωλήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 5,63%, καθώς συνολικά οι δύο εταιρείες για το 2019 παρουσίασαν κύκλο εργασιών ύψους 461,3 εκατ. ευρώ (Public: 268,3 εκατ. ευρώ και MediaMarkt: 193 εκατ. ευρώ), έναντι 436,7 εκατ. ευρώ το 2021.

Ανάλυση κύκλου εργασιών

Η λιανική πώληση απορροφά ποσοστό άνω του 98% των πωλήσεων του Ομίλου, ενώ οι πωλήσεις υπηρεσιών συμβάλλουν με ποσοστό 1,83% στις συνολικές πωλήσεις του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι B2B πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο αντικατοπτρίζουν περίπου το 30,7% του συνολικού κύκλου εργασιών τoυ Ομίλου Public.

Όσο αφορά στο ύψος των ηλεκτρονικών πωλήσεων και στην οικονομική έκθεση του 2021, δυστυχώς, δε γίνεται ειδική αναφορά για το ύψος τους.

Ζημιογόνα αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν ζημιογόνα, λόγω της παρατεταμένης περιόδου των περιοριστικών μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ανήλθαν στο ποσό των 16,9 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου κερδών 670 χιλιάδες, της χρήσης 2020.

Αντίστοιχα, οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων της χρήσης 2021 ανήλθαν 58,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 27,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης του 2020. Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους της χρήσης του 2021 ανήλθαν σε 61,9 εκατ. Ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 26,04 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2020.

Ειδικότερα, η διοίκηση του Ομίλου επισημαίνει:

Η σημαντική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου τη χρήση 2021, οφείλεται και σε γεγονότα και προσαρμογές που δεν αναμένεται να επαναληφθούν σε αυτό το βαθμό τα επόμενα χρόνια, απόρροια κυρίως των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία αλλά και του πλάνου αναδιάρθρωσης του Ομίλου, ύψους € 17.676.860 έναντι € 569.969 την αντίστοιχη χρήση του 2020.

Τα ατού της Public Group

Σε αντίθεση με τη γερμανική Media-Saturn, ένα από τα μεγάλα ατού της Public είναι ότι προσφέρει ουσιαστικές πελατοκεντρικές υπηρεσίες. Παραδείγματα αποτελούν η επισκευή τεχνολογικών και οικιακών συσκευών, που προκύπτει από την επένδυσή της στην iRepair, αλλά και η εγκατάσταση συσκευών, όπως προκύπτει από την επένδυση-συνεργασία της με τη Douleutaras, τη νέα υπηρεσία για εγκατάσταση κλιματιστικού και μεγάλων οικιακών συσκευών σε μια μόλις επίσκεψη, την υπηρεσία «Buy now, Pay later» από την επένδυσή της και τη συνεργασία με την Klarna, την υπηρεσία παράδοσης παραγγελιών την επόμενη μέρα, «Next Day Delivery», την παράδοση στις θυρίδες της Box Now και, τέλος, καινοτόμες υπηρεσίες Call Center.

Το Οικοσύστημα του Ομίλου Public – Πηγή: Public

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται ο επενδυτικός βραχίονας Public Capital Partners και το Public Next, με στόχο την παροχή και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών.

Παράλληλα, η Public προωθεί ενεργά την εκπαίδευση („Η επανάσταση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο θα μεταβάλλει το προφίλ των εργαζομένων στο λιανεμπόριο“) και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων της για να ικανοποιήσουν απόλυτα τον, άκρως ενημερωμένο και τεχνολογικά εκπαιδευμένο, πελάτη τους.

Οι αδυναμίες του επιχειρηματικού μοντέλου παραμένουν

Βέβαια, όπως έχουμε επεξηγήσει στο παρελθόν, το παραδοσιακό λιανεμπόριο και δη οι λιανέμποροι με μεγάλα εμπορικά καταστήματα έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις, καθώς οι πωλήσεις ανά σημείο πώλησης-φυσικό κατάστημα ολοένα και λιγοστεύουν, ενώ τα λειτουργικά έξοδα «τρέχουν». Μάλιστα, το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στις αλυσίδες πολυκαταστημάτων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών τεχνολογίας και ψυχαγωγίας.

1. Έντονος ανταγωνισμός και έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα

Στη λιανική αγορά οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών επικρατεί έντονος −εγχώριος και διεθνής− ανταγωνισμός, με υψηλό βαθμό σύγκρισης στα προσφερόμενα προϊόντα και στις τιμές, γεγονός που επηρεάζει ιδιαίτερα τις πωλήσεις και την κερδοφορία.

Επιπλέον, η Public δε διαθέτει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ η εξάρτησή της από τις επώνυμες μάρκες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι δεδομένη για τη βιωσιμότητά της.

2. Ο μεγάλος αριθμός και το μεγάλο μέγεθος των φυσικών καταστημάτων

Με το μεγάλο μέγεθος των συνολικά 67 φυσικών καταστημάτων, διαφαίνεται το δίλημμα που πρέπει η Public να αντιμετωπίσει, όπως οι περισσότεροι παραδοσιακοί λιανέμποροι: Ο χώρος πώλησης των φυσικών καταστημάτων από «κεφάλαιο» γίνεται «βάρος» ασήκωτο.

3. Επανασχεδιασμός των καταστημάτων και επενδύσεις στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η πανδημία έχει αναμφίβολα αναγκάσει πολλούς λιανοπωλητές, συμπεριλαμβανομένης της Public, να λάβουν πιο σοβαρά υπόψη τους τις ηλεκτρονικές αγορές. Το παραπάνω γεγονός επιβεβαιώνεται και από διάφορες επενδύσεις, η κυριότερη εκ των οποίων είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκη συνολικής εκτάσεως 40.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη eCommerce αποθήκη στην Ελλάδα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεσή της η Public.

Ταυτόχρονα, όμως, η μείωση των πωλήσεων μέσω των φυσικών καταστημάτων κατέστησε σαφές ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Public ήταν η αναδιάρθρωση του χώρου των πωλήσεών της. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το τρέχον έτος η Public προέβη σε κλείσιμο 3 καταστημάτων στην Ελλάδα και στο κλείσιμο ενός καταστήματος στη Λάρνακα της Κύπρου, ενώ η εταιρεία υιοθετεί καταστήματα νέα γενιάς, τα λεγόμενα «concept stores Public», προσθέτοντας οικιακές συσκευές και καινοτόμες υπηρεσίες στο υφιστάμενο δίκτυο καταστημάτων της.

Επιπλέον, μετά και την πλήρη ανάληψη του ελέγχου (98%) του κοινοπρακτικού σχήματος Public-MediaMarkt στην Ελλάδα και την Κύπρο από το Public Group, το σήμα της MediaMarkt αναμένεται να καταργηθεί το προσεχές διάστημα και τα καταστήματα της MediaMarkt θα γίνουν…Public.

Τι πρέπει να γίνει

Ωστόσο, οι παραπάνω στρατηγικές κινήσεις δεν είναι αρκετές για να καταστεί βιώσιμο το επιχειρηματικό μοντέλο της. Αυτό που χρειάζεται είναι η εταιρεία να προβεί στο κλείσιμο τουλάχιστον του ήμισυ των καταστημάτων της, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να επεκτείνει ακόμα πιο έντονα και με ταχύτερους ρυθμούς τις δραστηριότητές της στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, έτσι ώστε, μακροπρόθεσμα, το μερίδιο των ηλεκτρονικών πωλήσεων στον συνολικό τζίρο να ανέλθει τουλάχιστον στο 50%.

Σε αντίθεση με τη γερμανική Media-Saturn, ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Public είναι ότι η εταιρεία διαθέτει ευελιξία και ικανότατα στελέχη με εμπειρία και διορατικότητα, τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιανεμπορίου και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και προοπτικές του μελλοντικού εμπορίου.

Στον αντίποδα, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις της μεγαλύτερης αλυσίδας της χώρας σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα Κωτσόβολος, μέλος του Βρετανικού ομίλου Dixons Carphone, κατέγραψαν πτώση σε ποσοστό 92%.

Σχετικά άρθρα:Categories: Consumer Electronics, e-commerce, E-Commerce Platforms, E-Consumer Electronics, Αναλύσεις, Multichannel Commerce

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: